Iskolai naptár

A 2017/2018-as tanév iskolanaptára

I. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 50/12 in 8/14) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za šolstvo in šport o šolskem koledarju za šolsko leto 2017/2018.


II. Šolsko leto

Šolsko leto 2017/2018 se prične 1. septembra 2017 in konča 31. avgusta 2018. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.


III. Pouk

Pouk traja od 1. septembra 2017 do 22. junija 2018 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 18. maja 2018.

1. ocenjevalno obdobje traja od 01.09.2017 do 15.01.2018,
2. ocenjevalno obdobje od 16.01.2018 do 21.06.2018,
za zaključne letnike od 16.01.2018 do 18.05.2018.

21. maj 2018 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike.
22. junij 2018 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 21. do 25. maja 2018.

Ocenjevalne konference:

1. Po prvem ocenjevalnem obdobju: 15. januar 2018 ob 14.30 uri
2. Po drugem ocenjevalnem obdobju: 20. junij 2018 ob 14.30 uri
Za zaključne letnike: 18. maj 2018 ob 14.30 uri


IV. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu

Jesenske počitnice trajajo: od 30. oktobra 2017 do 3. novembra 2017. Začetek pouka je  v ponedeljek, 6. novembra 2017.

Novoletne počitnice trajajo: od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018. Začetek pouka je v sredo, 3. januarja 2018.

Zimske počitnice trajajo: od 26. februarja 2018 do 2. marca 2018. Začetek pouka je v ponedeljek, 5. marca 2018.

Prvomajske počitnice trajajo: od 27. aprila 2018 do 2. maja 2018. Začetek pouka je v četrtek, 3. maja 2018.

Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od torka, 26. junija do 31. avgusta 2017.


V. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

ponedeljek, 25. december 2017 božič
ponedeljek, 1. januar 2018
in torek, 2. januar 2018
novo leto
četrtek, 8. februar 2018 slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 2. april 2018 velikonočni ponedeljek
petek, 30. marec 2018 dan šole

VI. Proslave in prireditve

6. september 2017 sprejem dijakov prvih letnikov
20. december 2017 dan odprtih vrat
22. december 2017 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
7. februar 2018 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
14. marec 2018 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
18. maj 2018 slovo od zaključnih letnikov, ples
22. junij 2018 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
11. julij 2018 slavnostna podelitev spričeval SM, PM in ZI

VII. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

  • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 29. junija do 3. julija 2018 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 20. avgusta 2018,
  • v zaključnem letniku: maj 2018.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 29. junija do 3. julija 2018 od 16. do 20. avgusta 2018 od 1. do 28. februarja 2018

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE 2018

Esej: 4. maj 2018
Začetek SM v spomladanskem roku: 29. maj 2018
Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 13. junij 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 11. julij 2018
Začetek SM v jesenskem roku: 24. avgust 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 17. september 2018

Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2018; v soboto, 10.3.2018, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz matematike.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2018

Začetek PM v zimskem roku: 1. februar 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 5. marec 2018
Začetek PM v spomladanskem roku: 29. maj 2018
Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 13. junij 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 6. julij 2018
Začetek PM v jesenskem roku: 24. avgust 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 10. september 2018             

Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2018; v soboto, 10.3.2018, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz materinščine.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2018

Začetek ZI v zimskem roku: 9. februar 2018 (slovenščina, madžarščina)
Začetek ZI v spomladanskem roku: 4. junij 2018 (slovenščina, madžarščina)
Začetek ZI v jesenskem roku: 20. avgust 2018 (slovenščina, madžarščina)

Datume za ostale izpite ZI in datum seznanitve kandidatov z uspehom določi šola sama v šolskem koledarju za izvajanje zaključnega izpita.


VIII. Roditeljski sestanki in govorilne ure

 Skupni roditeljski sestanki

19. september 2017 ob 16.30
18. januar 2018 ob 16.30
20. marec 2018 ob 16.30

Skupne govorilne ure:

14. november 2017 ob 16.30
12. april 2018 zaključni letniki ob 16.30
22. maj 2018 ostali ob 16.30

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl