Iskolai naptár

IZVEDBENI ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
2022/2023-es TANÉV ISKOLANAPTÁRA

 
1. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št.50/12, 8/14 in 30/18) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za šolstvo in šport o šolskem koledarju za šolsko leto 2022/2023.

2. Šolsko leto

Šolsko leto 2022/2023 se prične 1. septembra 2022 in konča 31. avgusta 2023. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.

3. Pouk

Pouk traja od 1. septembra 2022 do 23. junija 2023 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 19. maja 2023.

 1. ocenjevalno obdobje traja od 01.09.2022 do 13.01.2023,
 2. ocenjevalno obdobje od 16.01.2023 do 22.06.2023,
  1. za zaključne letnike od 16.01.2023 do 19.05.2023.

22. maj 2023 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike.
23. junij 2023 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 23. do 26. maja 2023.

Ocenjevalne konference:

 1. Po prvem ocenjevalnem obdobju: 16. januar 2023 ob 14.30 uri
 2. Po drugem ocenjevalnem obdobju: 21. junij 2023 ob 14.30 uri
  1. za zaključne letnike: 18. maj 2023 ob 13.30 uri
4. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu
 1. Jesenske počitnice trajajo: od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022.
  Začetek pouka je v ponedeljek, 7. novembra 2022.
 2. Novoletne počitnice trajajo: od 27. decembra 2022 do 30. decembra 2022.
  Začetek pouka je v torek, 3. januarja 2023.
 3. Zimske počitnice trajajo: od 30. januarja 2023 do 3. februarja 2023.
  Začetek pouka je v ponedeljek, 6. februarja 2023.
 4. Prvomajske počitnice so: 28. aprila 2023.
  Začetek pouka je sreda, 3. maja 2023.
 5. Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od ponedeljka, 26. junija do 31. avgust.
5. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

ponedeljek, 26. 12. 2022 Dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek, 2. januar 2023 novo leto
sreda, 8. februar 2023 slovenski kulturni praznik
petek, 7. 4. 2023 dan šole
ponedeljek, 10. april 2023 velikonočni ponedeljek
6. Proslave in prireditve
8. september 2022 sprejem dijakov prvih letnikov
21. december 2022 dan odprtih vrat
23. december 2022 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
7. februar 2023 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
11. februar 2023 maturantski ples*
15. marec 2023 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
19. maj 2023 slovo od zaključnih letnikov, ples
23. junij 2023 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
10. julij 2023 proslava ob podelitvi maturitetnih spričeval splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita

*nadomestni termin:

7. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

 • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 29. junija do 4. julija 2023 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 18. avgusta 2023,
 • v zaključnem letniku: do 25. maj 2023.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 29. junija do 4. julija 2023 od 16. do 18. avgusta 2023 od 1. februarja do 1. marca 2023

Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora in/ali učitelja določenega predmeta oziroma razrednika.

Če dijak opravlja popravni ali dopolnilni izpit iz istega predmeta na spomladanskem in jesenskem roku in ga ne opravi, nima več pravice do izrednega roka. Do izrednega roka je upravičen le v primeru, če iz opravičljivih razlogov ni mogel pristopiti k izpitu v spomladanskem in/ali jesenskem roku.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE 2023

 • Esej: 4. maj 2023
 • Začetek SM v spomladanskem roku: 27. maj 2023
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 12. junij 2023 (rezerva 3. in 10. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 10. julij 2023
 • Začetek SM v jesenskem roku: 23. avgust 2023
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 15. september 2023
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2023; v soboto, 11. 3. 2023, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz materinščine.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2023

 • Začetek PM v zimskem roku: 13. februar 2023
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 13. marec 2023
 • Začetek PM v spomladanskem roku: 27. maj 2023
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 12. junij 2023 (rezerva 3. in 10. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 5. julij 2023
 • Začetek PM v jesenskem roku: 23. avgust 2023
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 8. september 2023
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2023; v soboto, 11.3.2023, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz materinščine.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2023

 • Začetek ZI v zimskem roku: 13. februar 2023 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v spomladanskem roku: 6. junij 2023 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v jesenskem roku: 23. avgust 2023 (slovenščina, madžarščina)
 • Datume za ostale izpite ZI in datum seznanitve kandidatov z uspehom določi šola sama v šolskem koledarju za izvajanje zaključnega izpita.
8. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Skupni roditeljski sestanki

 • 15. september 2022 ob 16.30
 • 26. januar 2023 ob 16.30
 • 13. april 2023 ob 16.30

Skupne govorilne ure

 • 24. november 2022 ob 16.30
 • 13. april 2023 zaključni letniki ob 16.30
 • 25. maj 2023 ostali ob 16.30

Comments are closed.