Kötelezően választható tartalmak és szakköri tevékenységek

Tisztelt diákok!

A kötelezően választható tartalmak a gimnáziumban és a szakköri tevékenységek a szakközép- és szakiskolai programokban, valamint a szakiskolai programot kiegészítő szakközépiskolai programokban az óratervek kötelező részét képezik. A mindenki számára kötelező tartalmakat, az adott programokhoz kötődő kötelező programokat és a szabadon választható programok egy részét az iskola készíti el. A felkínált tartalmakat a kötelezően választható tartalmak és szakköri tevékenységek szabad választású tartalmainak katalógusában gyűjtöttük össze. Minden diák a saját programja és évfolyama alapján kiválasztja a számára legérdekesebb tevékenységeket. Minden tevékenységre a diák kitölti az online jelentkezési űrlapot 2021. október 15-ig.

A kötelezően választható tartalmak és a szakköri tevékenységek keretében elvégzett órákról az osztályfőnök vezet nyilvántartást, a diák pedig saját maga felel azért, hogy a tanév végéig elvégzi a választható tartalmak meghatározott órák számát.


OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V PROGRAMU GIMNAZIJA

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Število ur   90 90 90 30
Vsebine, obvezne za vse   84 53 68 11
Prosta izbira določena 2 30 13 14
  dijakova izbira 4 7 9 5

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: EKONOMSKI TEHNIK, KEMIJSKI TEHNIK IN STROJNI TEHNIK

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Število ur   96 96 96 64
Vsebine, obvezne za vse   54 52 50 42
Vsebine, povezane s programom   21 37 16 10
Prosta izbira določena 16 / 20 /
  dijakova izbira 5 7 10 12

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA: EKONOMSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK IN TEHNIK MEHATRONIKE

    4. letnik 5. letnik
Število ur   64 32
Vsebine, obvezne za vse   28 14
Vsebine povezane s programom   24 6
Prosta izbira določena / /
  dijakova izbira 12 12

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PROGRAME SREDNJE-POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA: AVTOSERVISER, TRGOVEC, GASTRONOM-HOTELIR, ELEKTRIKAR, MEHATRONIK-OPERATER IN PEČAR-KERAMIK

    1. letnik 2. letnik 3. letnik
Število ur   56 44 32
Vsebine, obvezne za vse   42 36 30
Vsebine povezane s programom   14 8 2
Prosta izbira določena / / /
  dijakova izbira / / /

Dijakom, ki boste dejavni tudi izven šole, bomo ob predloženem potrdilu in presoji šole priznali tudi številne obšolske dejavnosti, kot so na primer:

  • glasbena šola,
  • športni in plesni treningi,
  • pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost,
  • tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
  • tečaj CPP,
  • sodelovanje v raznih društvih ipd.

Dejavnosti in ponudbo šole po prosti izbiri bomo med šolskim letom dopolnjevali, zato spremljajte novice na šolski spletni strani.


Prispevki, ki se nanašajo na Obvezne izbirne vsebine.