Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

A személyes adatok gyűjtésének célja

Iskolánk honlapja az intézetben zajó tevékenységek promoválását és a nyilvánosság tájékozatatását szolgálja, így a felhasználók számára oktatási programjaink, ill. az általunk kivitelezett tevékenységek válnak hozzáférhetővé.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Iskolánk honlapján hozzuk nyilvánosságra az intézet által szervezett kirándulások, tanulmányi kirándulások, ill. rendezvények eseményeit megörökítő fényképeket. Ezeket kizárólag iskolánk promoválása végett tesszük hozzáférhetővé. Kiválasztásukkor szem előtt tartjuk az adatkezeléssel kapcsolatos egyéni hozzájárulásokat, amelyek a ímélcímen kérelmezve bármikor visszavonhatók. Az intézet és az alkalmazottak adatainak nyilvánossá tétele is intézetünk könnyebb elérhetősége, azaz a nyilvánosság hatékonyabb tájékoztatása céljából történik.

Sütik használata

A felhasználó honlapunkon tett látogatásakor egyetlen süti jelenhet meg, amely az általa kiválasztott nyelvet tárolja. A böngészésre a sütik elfogadása vagy elutasítása lényegesen nem hat. Használatukkal egyéb adatot nem tárolunk.

Elemzések

Honlapunk látogatottságának mérése, ill. annak optimalizálása céljából nem alkalmazunk semmiféle eszközt sem.


Az adatok megosztása

A felhasználók részére nyilvánosan hozzáférhetőek a fényképek és az alkalmazottak adatai. Az említett adatokat tudatosan senkinek sem továbbítjuk.

Az adatok tárolásának időtartama

Az adatokat a hozzájárulásokkal összhangban, azok visszavonásáig, illetve a törvény által előírt ideig tároljuk.

Az egyén adatokkal kapcsolatos jogai

Az egyén a honlapunkon megjelentetett személyes adatait illetően bármikor igényelhet hibaigazítást, változtatást, adatfeldolgozás-korlátozást, törlést, ill. fellebbezés jogával is élhet. Igénylését a ímélcímre megfogalmazott üzenetben kérelmezheti, amelyben adja meg az érintett adatok, ill. fényképek megjelenésének kapcsolódási pontját, ill. linkjét.


Idegen weblapokra irányító kapcsolódási pontok, linkek (YouTube, Facebook, egyéb közösségi hálózatok és honlapok)

A honlap tartalmazhat harmadik személy tulajdonát képező kapcsolódási pontokat is. Az említett oldalak, kapcsolódási pontok látogatásakor szíveskedjenek figyelembe venni ezen oldalak személyes adatok kezelésére és biztonságára vonatkozó szabályait. A felhasználó − mielőtt személyes adatait rendelkezésre bocsátaná −, feltétlenül ellenőrizze a látogatott oldalak személyes adatok kezelésére vonatkozó rendeleteit.


Személyes adatok védelmének biztosa (“DPO”)

Intézetünk esetében a személyes adatok védelmének biztosa (“DPO”) a Šolski pravni servis d.o.o. (Iskolai Jogi Tanácsadó Kft.). Az egyén a jogaival felmerülő kérdései kapcsán a tanácsadó szolgálathoz fordulhat segélynyújtás céljából.

Elérhetőségeik:

Comments are closed.