Zdrav dih za navdih

V okviru razpisa državnega tekmovanja »Zdrav dih za navdih«, ki ga razpisuje Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, so dijaki 1. a-razreda dne 23. 12. 2020 (v okviru decembrskega tedna dejavnosti) dobili zadolžitev, da ustvarijo izdelke na temo NALEZLJIVE BOLEZNI DIHAL NEKOČ IN DANES. Tematika je aktualna in povezana med drugim tudi s trenutnim stanjem pri nas (koronavirus).

Dijaki so pred samim pričetkom dejavnosti najprej prejeli navodila preko zooma. Sodelovali so lahko z naslednjimi izdelki:

  • z leposlovnim spisom (domišljijski, doživljajski itd.),
  • s poezijo,
  • z intervjujem z bolnikom ali zdravstvenim delavcem (zdravnikom, medicinsko sestro itd. ),
  • z dramskim prizorom v pisni ali elektronski obliki,
  • z risbo (format A3 ali A4),
  • s plakatom (format A3 – največ 90 x 60 cm),
  • z video predstavitvijo,
  • z likovnim izdelkom v kakršni koli tehniki (velikost do 30 cm),
  • z raziskovalno nalogo v pisni ali elektronski obliki.

Izdelki dijakov so v spletni učilnici DSŠ Lendava.

Simona Šamu

***

Dijaki 4. a-razreda so prve 4 ure ustvarjali za razpis 22. državnega tekmovanja “Zdrav dih za navdih”, ki ga je razpisalo Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Tema letošnjega tekmovanja je Nalezljive bolezni dihal nekoč in danes.

Cilj tekmovanja je ozaveščanje o bolezni dihal, alergijah, nalezljivih boleznih dihal in našem imunskem sistemu, škodljivosti uživanja tobaka med mladimi, cepljenju – pomembnosti in pomenu cepljenja, koronavirusu in njegovem vplivu na naš vsakdanjik.

Dijaki so lahko sodelovali s pisanjem leposlovnega spisa, poezije, intervjuja z bolnikom, zdravstvenim osebjem, risbo, plakatom in likovnim izdelkom.

Vesna Šašić Göntér

***

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je razpisalo državno tekmovanje »Zdrav dih za navdih« in povabilo k sodelovanju učence osnovnih in dijake srednjih šol z območja Republike Slovenije.

Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi želijo opozoriti o škodljivih posledicah uživanja tobaka.

Teme, ki so služile kot navdih našim dijakom pri ustvarjanju, so bile naslednje:

Nalezljive bolezni dihal, Naš imunski sistem, Cepljenje: pomembnost in pomen cepljenja ter problemi vezani nanj, Koronavirus in njegovi vplivi na naš vsakdanjik, Kajenje in (nalezljive) bolezni dihal.

Z dijaki smo se pogovorili o temah, razčistili strokovne izraze in dali nekaj predlogov za ustvarjanje.

Oglejte si nekaj izdelkov naših dijakov.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.