Rezultati zaključnega izpita in poklicne mature

Na DSŠ Lendava je v spomladanskem roku 2021 zaključni izpit opravljalo 23 dijakov. 21 dijakov je bilo uspešnih (91,3 %): 9 dijakov v programu Trgovec, 9 dijakov v programu Mehatronik operater, 3  dijaki v programu Elektrikar.

2 dijaka sta dosegla maksimalno število 5 točk. To sta Vanesa Magyar in Leon Sobočan, oba v programu Trgovec.

Poklicno maturo je opravljalo 37 dijakov. Vsi so bili uspešni: 20 strojnih tehnikov, 9 kemijskih tehnikov, 7 tehnikov mehatronike in 1 ekonomska tehnica.

En dijak, kemijski tehnik, Domen Pucko, je dosegel 23 točk, in je postal diamantni maturant, torej je dosegel izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi. 4 dijaki so dosegli 21 točk in 4 dijaki 20 točk, kar je odličen uspeh.

Tuji jezik je na spomladanskem roku letošnje poklicne mature opravljalo 19 dijakov, in sicer 14 iz angleščine in 5 iz nemščine. Certifikat je prejelo 17 dijakov, in sicer vseh 14 dijakov iz angleščine in 3 iz nemščine.

Čestitamo za dosežene rezultate, na katere smo zelo ponosni!

Comments are closed.