REZULTATI POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA – SPOMLADANSKI ROK 2014

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2014 opravljalo 20 dijakov iz treh vzgojno-izobraževalnih programov: Ekonomski tehnik SSI, Strojni tehnik SSI in Strojni tehnik PTI.

Uspešnih je bilo vseh 20 dijakov; uspeh je torej 100%, povprečno število doseženih točk pa je 15,7 od možnih 23 točk.

Rezultati po programih so:

V programu Ekonomski tehnik SSI je poklicno maturo opravljalo 10 kandidatov, povprečno število doseženih točk pa znaša 13,4 točke.

V programu Strojni tehnik SSI je poklicno maturo opravljalo 8 kandidatov, povprečno število doseženih točk pa znaša 18,6 točke.

V programu Strojni tehnik PTI sta poklicno maturo opravljala 2 kandidata, povprečno število doseženih točk pa znaša 15,5 točke.

Dva dijaka sta v programu Strojni tehnik uspela zbrati dovolj točk za izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi: Andreas Sarjaš z 23 točkami in Sandi Lazar z 22 točkami. Tako imamo 2 zlata maturanta.

Zaključni izpit je v spomladanskem roku v celoti opravljalo 17 dijakov iz programov:

  • Trgovec: 4 dijaki,
  • Gastronomske in hotelske storitve: 1 dijakinja,
  • Pečar-polagalec keramičnih oblog: 3 dijaki,
  • Inštalater strojnih inštalacij: 2 dijaka,
  • Mehatronik- operater: 7 dijakov.

Vseh 17 dijakov je pozitivno opravilo zaključni izpit, uspeh je torej 100 %. Povprečna ocena uspeha pa je 3,7 točke od 5 možnih.

Dva dijaka Danijel Kramar (Pečar-polagalec keramičnih oblog) in Jan Gjerek (Mehatronik –operater) sta dosegla maksimalno število 5,0 točk.

Vsem dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov čestitamo za odlične rezultate na poklicni maturi in zaključnem izpitu!