REZULTATI POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA – SPOMLADANSKI ROK 2014

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2014 opravljalo 20 dijakov iz treh vzgojno-izobraževalnih programov: Ekonomski tehnik SSI, Strojni tehnik SSI in Strojni tehnik PTI.

Uspešnih je bilo vseh 20 dijakov; uspeh je torej 100%, povprečno število doseženih točk pa je 15,7 od možnih 23 točk.

Rezultati po programih so:

V programu Ekonomski tehnik SSI je poklicno maturo opravljalo 10 kandidatov, povprečno število doseženih točk pa znaša 13,4 točke.

V programu Strojni tehnik SSI je poklicno maturo opravljalo 8 kandidatov, povprečno število doseženih točk pa znaša 18,6 točke.

V programu Strojni tehnik PTI sta poklicno maturo opravljala 2 kandidata, povprečno število doseženih točk pa znaša 15,5 točke.

Dva dijaka sta v programu Strojni tehnik uspela zbrati dovolj točk za izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi: Andreas Sarjaš z 23 točkami in Sandi Lazar z 22 točkami. Tako imamo 2 zlata maturanta.

Zaključni izpit je v spomladanskem roku v celoti opravljalo 17 dijakov iz programov:

  • Trgovec: 4 dijaki,
  • Gastronomske in hotelske storitve: 1 dijakinja,
  • Pečar-polagalec keramičnih oblog: 3 dijaki,
  • Inštalater strojnih inštalacij: 2 dijaka,
  • Mehatronik- operater: 7 dijakov.

Vseh 17 dijakov je pozitivno opravilo zaključni izpit, uspeh je torej 100 %. Povprečna ocena uspeha pa je 3,7 točke od 5 možnih.

Dva dijaka Danijel Kramar (Pečar-polagalec keramičnih oblog) in Jan Gjerek (Mehatronik –operater) sta dosegla maksimalno število 5,0 točk.

Vsem dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov čestitamo za odlične rezultate na poklicni maturi in zaključnem izpitu!

Comments are closed.