Medkulturna komunikacija v Karpatskem bazenu – Poletni tabor 2024

V okviru projekta Medkulturna komunikacija v Karpatskem bazenu se je naš učitelj ŠVZ Attila Horváth  udeležil poletnega tabora, ki so ga letos gostili na Srednji kemijsko-tehnološki šoli v Subotici v Srbiji. Udeležilo se ga je 24 dijakov in 11 učiteljev iz  šestih držav Karpatskega bazena (Slovaška, Ukrajina, Romunija, Srbija, Madžarska in Slovenija). Na taboru je bil poudarek na kulturnih vrednotah in strpnosti, glavni cilji projekta pa je, da se mladi, ki živijo v Karpatskem bazenu, srečajo, spoznajo vrednote ostalih ter se naučijo spoštovati in sprejemati drug drugega. V času tabora so udeleženci projekta spoznavali geografske značilnosti, zgodovino in kulturno zgodovino Subotice in Vojvodine.

Comments are closed.