Rezultati poklicne mature 2024

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2024 v celoti opravljalo 24 dijakov, in sicer iz šestih vzgojno-izobraževalnih programov. Uspešni so bili vsi dijaki. Rezultati po izobraževalnih programih so bili naslednji:

  • Ekonomski tehnik: poklicno maturo je opravilo 6 dijakov.
  • Strojni tehnik: poklicno maturo je opravilo 5 dijakov.
  • Kemijski tehnik: poklicno maturo je opravilo 6 dijakov.
  • Ekonomski tehnik – PTI: poklicno maturo je opravila 1 dijakinja.
  • Strojni tehnik – PTI: poklicno maturo je opravilo 5 dijakov.
  • Tehnik mehatronike – PTI: poklicno maturo je opravil 1 dijak.

Ena dijakinja iz izobraževalnega programa Kemijski tehnik, Maja Muršič, je dosegla 23 točk, in tako postala diamantna maturantka. Dijak Tilen Vehab, prav tako kemijski tehnik, in dijakinja Iva Žoldoš iz izobraževalnega programa Ekonomski tehnik sta dosegla 22 točk in tako postala zlata maturanta. To pomeni, da so vsi dosegli izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi.

Čestitamo vsem dijakom za dosežene rezultate!

Comments are closed.