Prvi šolski dan v šolskem letu 2021/22

Spoštovani!

Obveščamo vas, da v sredo, 1.9.2021, pričnemo šolsko leto 2021-22 po modelu B (Priročnik). Pouk bo potekal v šoli z upoštevanjem preventivnih ukrepov NIJZ predpisanih za vzgojno-izobraževalne zavode (https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022 ).

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so se z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, številka 132/21) določili začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati zaposleni in tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Izjeme so določene v Dopolnitvi odloka v vrtcih in šolah, za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Za njih izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (na primer ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Sicer pa se veljavnost odloka podaljšuje do vključno 5. septembra 2021.

Za dijake je priporočljivo samotestiranje. V šoli je obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Zaradi tega bo 1. septembra prihod v šolo drugačen od ustaljenega.

  • Dijaki 1. letnikov se ob 7.30 zberejo v jedilnici.
  • Dijaki ostalih letnikov se boste zbrali v matičnih učilnicah oddelkov ob 7.05 (1. šolska ura).

Razpored matičnih učilnic:

Letnik MATIČNA UČILNICA
1.a SLO1
1.b MUL
1.d FIZ
1.k LIK
1.e ET1
1.f ANG1
1.g BIO
2.a MAT1
2.c LAB
2.k RPT
2.e UP2
2.f MER
3.a MAD1
3.c GEO
3.d ST
3.k MAT2
3.e NEM
3.f ET2
4.a SLO2
4.d AP
4.k KEM
4.g MAD2
4.h SOC
5.g ANG2
5.h ZGO
Skupaj  

Comments are closed.