Projektni dan Pekel v nas in okoli nas

Projektni dan Pekel v nas in okoli nas je potekal 19. 12. 2014 na Dvojezični srednji šoli Lendava, predmetna povezava: SLO–MAD–ZGO, sodelujoči: dijaki 1. in 3. letnika gimnazijskega programa, učna jezika: slovenščina in madžarščina, sodelujoči profesorji po abecedi: Lijana Hanc Krapec, Hermina László, Tibor Tomšič in mag. Gabriela Zver.

Dijaki so se na projektnem dnevu ukvarjali s temo pekla skozi čas, in sicer tako, da so se posvetili osrednjim osebam sedmih literarnih del/odlomkov ter njihovim grehom (od Biblije do Satrtovih Zaprtih vrat). Profesor zgodovine je predstavil pogled na pekel skozi perspektivo zgodovine, profesorice jezikov pa so vodile delavnice, s pomočjo katerih so se dijaki zavedli, kako lahko greh porodi osebni pekel. Dijaki so najprej razvrstili grehe po svoji lestvici in jo primerjali z Dantejevo, sledilo je delo s pomočjo facebooka, ko so dijaki morali navesti, kateri osrednji greh so opazili pri določeni literarni osebi ali literarnem delu, hkrati pa so sledili delu drugih sodelujočih dijakov, svoje mnenja so izražali s t. i. všečkanjem ali s komentiranjem na zidu facebooka v 7 delovnih skupinah. Posneti so morali tudi videoposnetek, kratko novico za televizijski dnevnik, kjer so morali poročati o domnevnem deliktu, prekršku literarne osebe, in sicer tako, da so morali biti pozorni, kakšne izjave so dajali: priče, obtoženi in drugi, saj je po objavi videa in komentarjih o kvaliteti videa in njegovi vsebini sledila simulacija sojenja, kjer so lahko kakšno nepremišljeno izjavo uporabili v dobro osebe ali proti njej.

Sodišče smo zaigrali tako, da smo vsaki skupini izžrebali sodnika iz druge skupine. Ta je vodil kratek proces, zaslišanje, na katerem so poskušali dijaki določene skupine rešiti svojo literarno osebo pred kaznijo, ki bi si jo ta sicer prislužila ali pa niti ne.

Comments are closed.