A Pokol: bennünk lakik, körülvesz bennünket projektnap

A Pokol: bennünk lakik, körülvesz bennünket című projektnapot 2014. december 19-én tantárgyközi együttműködés keretében (SZLO-MNY-TÖRT) szerveztük meg iskolánk elsős és harmadikos gimnazistái számára. A diákok a nap folyamán szlovénul és magyarul kommunikáltak. Közreműködő tanárok ábécé sorrendben: Hanc Krapec Lijana, László Hermina, Tomšič Tibor és mag. Zver Gabriela.

A diákok a nap folyamán hét csoportban irodalmi művek szereplőinek (Biblia, Dante: Isteni színjáték, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Sartre: Zárt tárgyalás) története, magatartása révén vizsgálták a bűn és a bűnhődés kérdését. A történelemtanár egyes történelmi korszakok pokolfelfogását szemléltette, a szlovéntanárok és a magyartanár pedig műhelymunkák keretében vizsgáltatták a diákokkal azt, hogy az elkövetett bűnök következtében a szereplők hogyan birkóznak meg a bennük levő pokollal. A diákok először megvizsgálták a középkorban meghatározott hét főbűnt, azt saját meglátásuk szerint, a mai kornak megfelelően aktualizálták, majd a csoportok bemutatták saját bűnjegyzéküket. Ezután a diákok a facebookon dolgoztak: feltüntették az adott szereplő(k) bűneit, kommentálták diáktársaik szereplőinek tetteit, magatartását stb., majd rövid tudósítást (filmet) készítettek egy közszolgálati csatornának, amelyben tájékoztattak az adott szereplő feltételezett bűnösségéről, ezután pedig szerepjáték következett, amelynek során a csoport minden tagjának részvételével megjelenítettek egy bírósági tárgyalást, illetve az ítélethozatalt. A bírót sorsolással határoztuk meg, ő vezette le a tárgyalást. Az ítélethozatal után a csoportok a fb-on kommentálták a bírák döntését, kifejezték egyetértésüket, illetve nemtetszésüket.

A csoportban megjelentetett kommentárok a diákok személyes meglátásait tükrözik.

Comments are closed.