Predstavitev zgodovine šole s pomočjo Utrinka

S Hermino László sva dijakom razdelili nekaj strani iz Utrinka. Šlo je za članke, ki govorijo o težavah tedanjih dijakov, o njihovem razmišljanju, nekaj je tudi intervjujev z učitelji, ki še danes učijo na naši šoli, uporabili pa sva tudi članek, ki je poroča o gradnji nove šole.

Naloga dijakov je bila prebrati nekaj izbranih člankov (v slovenščini in madžarščini) ter najti povezave in razlike med njihovo generacijo in generacijo avtorjev teh člankov.

Pri delu nama je asistiral Mitja Novinić.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.