Ura primernega obnašanja in lepopisa (»resno s humorjem«)

Dijaki so napisali pismo Božičku. Ustvarjali so kot v stari šoli: primerno so se morali vesti, torej mirno sedeti in pisati pismo v zelo lepi pisavi. Pisali so lahko s penkalom oziroma vsi z enakim tankim flomastrom, pomagali so si s črtalnikom, ki so ga imeli pod belim listom. Vsak dijak je pismo napisal najmanj dvakrat, nekateri po štirikrat, oddal je najboljši izdelek.

Med delom so si lahko pomagali tudi z vzorci malih in velikih pisanih črk, ki so jih dobili na listih, in z ogledom videa, ki pokaže, kako se zapisuje pisava tipa copperplate, ki so se je učili že v osnovni šoli.

Delavnico smo izvedli dvakrat, v vsaki so se našli zelo natančni in potrpežljivi pisci, več težav z disciplino in potrpežljivostjo je bilo v prvi v prvi delavnici, pohvalili pa bi vse dijake druge delavnice.

Kaj zmorejo in kakšen je čut za estetiko današnjih dijakov, si oglejte na slikah. Dijakom sva pomagali: Lijana Hanc Krapec in mag. Gabriela Zver.

Ko sva izvajalki delavnic izbirali izdelke za objavo, sva upoštevali naslednje: koliko so se dijaki držali navodil (upoštevanje zakonitosti zapisovanja pisanih črk pisave copperplate, splošna estetika, okraševanje inicialke ter izvirnost pisma). Najlepši izdelki so objavljeni v galeriji.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.