Izdelava seminarske naloge

Dijaki 3. d, 4. g in 5. g so v delavnici profesorja Mirana Bukovca z naslovom »Izdelava seminarske naloge« spoznavali pravila, navodila, iskali vire in ustrezno literaturo ter izdelali seminarsko nalogo. Razdeljeni so bili v tri skupine, obravnavali so sledeče teme: Električni avtomobil, Ogrevalni sistemi v gospodinjstvih in Biogoriva.

Comments are closed.