Frazemi v sliki

V ponedeljek, 4. 9. 2017, se je začel teden dejavnosti na DSŠ Lendava. Gimnazijci 2. a-razreda so šolski dan začeli z zanje novo učno snovjo. Pri mag. Gabrieli Zver so se najprej spoznali, kaj so frazemi in kje jih lahko najdejo v slovarskem sestavku v SSKJ. Sledila je naloga: najti manj znane frazeme in jih dobesedno prikazati s sliko, na izviren, morda smešen način in s tem druge dijake šole naučiti kakšno novo stalno besedno zvezo (frazem). Do konca tedna naj bi tako nastal majhen slovarček slovenskih frazemov z ilustracijami dijakov. Dijaki so pri iskanju zanimivih frazemov uporabljali SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) v knjižni in spletni obliki. Z izdelki se bomo tako spomnili tudi dneva jezikov, kajti frazemi predstavljajo v prevajalskem svetu svojevrsten izziv, nikoli ji ne smemo prevajati dobesedno, vedno moramo iskati pomensko ustrezen frazem v ciljnem jeziku.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.