Delavnica Podjetnost

V Tednu dejavnosti so vsi dijaki, razen zaključnih letnikov, imeli dvodnevno delavnico z naslovom Podjetnost.

Delavnico so pričeli z ogledom dokumentarnega filma. Po ogledu filma so razmišljali o produktu in podobnih izdelkih, ki jih je film predstavil; podrobneje raziskali prikazano podjetje in ugotavljali, ali obstaja podobno podjetje tudi v lokalnem ali širšem okolju. Ob tem so spoznali tudi certifikate kakovosti, ki jih je predstavljen izdelek pridobil.

Temu je sledila priprava poslovnega načrta, ki je prvi korak k realizaciji poslovne ideje. Pri tem so se dijaki posvečali predvsem opisu izmišljenega podjetja, izdelka, prodaji, promociji in konkurenci.

Na koncu so svoje poslovne načrte predstavili pred razredom.

Izmed vseh poslovnih načrtov, ki so in še bodo nastali, bomo izbrali 3 najboljše in jih tudi nagradili.

Z delavnico Podjetnost so dijaki krepili kompetenco podjetnosti in samoiniciativnosti, ki pomaga posamezniku uresničiti lastne zamisli. Kompetenca podjetnosti vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost pomaga posameznikom ne le pri njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela ter pri izkoriščanju priložnosti.

Comments are closed.