KultArt

Pri delavnici smo spoznavali in na novo kreirali kulturne znamenitosti nemško govorečih dežel. Ustvarjali smo iz naravnih materialov ter predstavili posamezne znamenitosti. Domišljija in ustvarjalnost res ne poznata meja.

Več/Több