KultArt

Pri delavnici smo spoznavali in na novo kreirali kulturne znamenitosti nemško govorečih dežel. Ustvarjali smo iz naravnih materialov ter predstavili posamezne znamenitosti. Domišljija in ustvarjalnost res ne poznata meja.