Drugi kraji, drugi običaji / Andere Länder andere Sitten

Namen delavnice je bil spoznati običaje in navade ter pravila obnašanja v različnih državah sveta, da ob obisku le-teh in stiku z domačini ne bi doživeli razočaranja ter spravili gostiteljev v zadrego. Sodelujoči dijaki so v dvojicah zbirali podatke in zanimivosti (ritual pozdravljanja, znamenitosti, pogostitev, obdarovanje, klišeji in stereotipi, …) o državah, katere so jim bile na začetku delavnice dodeljene z žrebom. Pri tem so si pomagali s slikovnim in tekstovnim gradivom ter brskanjem po spletu. Zbrano gradivo so nato uredili in izdelali plakate. Rezultate svojega dela so zatem v besedi in sliki predstavili ostalim udeležencem delavnice. Prehod med posameznimi programskimi točkami so zapolnile zabavne jezikovne igre.

V prvem krogu je v delavnici sodelovalo 8 dijakov naše šole, v drugem pa 5 dijakov naše in 7 dijakov osnovnih šol.

Delavnico sta v učilnici za nemščino vodili Zorka Gergar in Renata Halász.

Comments are closed.