Biologija v vsakdanjem življenju

Dijaki 1. a-razreda so v okviru laboratorijskih vaj pri pouku pridobljeno znanje o poteku alkoholnega vrenja praktično uporabili za pripravo vzhajanega testa. Vsak dijak je svoje domače razveselil z izdelavo izbranega pekovskega izdelka.

Comments are closed.