Beremo skupaj – dijaki in učitelji

Knjižnica Lendava je šolo povabila k sodelovanju, ki je dobilo ime: Nacionalni mesec branja – Beremo skupaj.

Akcija naj bi pripomogla k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter bi omogočila celovitejšo nacionalno skrb za to pomembno področje.

Laura Horvat, Sandra Vida, Lijana Hanc Krapec in mag. Gabriela Zver so po uvodni predstavitvi Sebastijana Časarja o najbolj branih knjigah dveh generacij bralcev prebrale kratke odlomke iz svojih najljubših knjig ter opravile kratek pogovor z gimnazijci prvega letnika na temo: Kako izbrati knjigo? Ali knjiga izbere nas? Štefan Kardoš je uporabil drugačen nastop, saj je šlo za dijake triletnih programov, ki se zelo težko odločajo za branje in tudi težje prisluhnejo, zato so brali namesto učiteljev dijaki, sledil pa je pogovor. Tudi druge skupine dijakov različnih programov so obiskale lendavsko knjižnico, spremljali so jih tudi učitelji strokovnih predmetov, ti so dijakom približali branje strokovnih člankov in knjig.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Foto: KKL

Comments are closed.