Olvassunk együtt! – a közös olvasás hónapja

A másodikos gimnazisták 2018. szeptember 5-én, az elsős szakiskolások pedig szeptember 6-án tettek eleget a Lendvai Városi Könyvtár meghívásának. A diákok az Olvassunk együtt! c. nemzeti olvasásnépszerűsítő kezdeményezés keretében ismerkedtek a városi könyvtárral és annak állományával. A fogalkozás keretében Császár Sebastijan könyvtáros bemutatta a könyvtár küldetését, majd a gimnazisták kísérőtanárai szlovénul, magyarul és angolul szépirodalmi szövegrészleteket olvastak fel, ezt követően pedig elbeszélgettek diákjaikkal az olvasás szerepéről és fontosságáról. A szakiskolások esetében a diákok olvastak fel a tanároknak, a felolvasást követő beszégetés során pedig kiemelték a szakszövegek, ill. a szakmai cikkek olvasásának fontosságát is.

Foto: KKL

Comments are closed.