Zdrav dih za navdih

V okviru razpisa državnega tekmovanja »Zdrav dih za navdih«, ki ga razpisuje Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, so dijaki 2. a-razreda, dne 22. 12. 2021 (v okviru decembrskega tedna dejavnosti), dobili zadolžitev, da ustvarijo izdelke na temo ČAS SPOPADANJA Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO – »ČAS KORONE«. Tematika je aktualna in povezana med drugim tudi s trenutnim stanjem pri nas (koronavirus).

Dijaki so pred samim pričetkom dejavnosti najprej prejeli navodila, nato pa dobili zadolžitve. Sodelovali so lahko z naslednjimi izdelki:

  • leposlovni spis (domišljijski, doživljajski itd. )
  • poezija,
  • intervju z bolnikom ali zdravstvenim delavcem (zdravnikom, medicinsko sestro itd. ),
  • dramski prizor v pisni ali elektronski obliki,
  • risbe (format A3 ali A4),
  • plakat (format A3 – največ 90 x 60 cm),
  • video predstavitve,
  • likovni izdelki v kakršnikoli tehniki (velikost do 30 cm),
  • raziskovalna naloga v pisni ali elektronski obliki.

Izdelki dijakov so priloženi.

Zapisala: Simona ŠAMU

Comments are closed.