Obisk Mavričnih bojevnikov

Prva dva dneva tedna dejavnosti sta skoraj vsem dijakom 1. in 2. letnikov s svojimi delavnicami z naslovom Če ne veš, vprašaj popestrila sodelavca Zavoda Mavrični bojevniki. Na delavnicah so obravnavali teme in vsebine, ki tarejo dijake. Potekale so v obliki t. i. »mobilnih svetovalnic na terenu«, v razredih in v popolni anonimnosti (brez prisotnosti učiteljev ali drugih sodelavcev šole). Na ta način so poskušali ponuditi pomoč vsem posameznikom, ki se zaradi različnih vzrokov, preprek in stigme ne poslužujejo oblik svetovanja in strokovne pomoči v primeru osebnih vprašanj in dilem, na katera ne najdejo odgovora.

Comments are closed.