Večjezičnost je prihodnost

Dijaki 1. in 2. letnika Gimnazije so v oktobrskem tednu dejavnosti razvijali jezikovne kompetence pri angleščini in nemščini v povezavi s kemijo in psihologijo. Tema pri kemiji je bila toksikologija, pri psihologiji pa čustva. Dijaki so v tujem jeziku temi aktualizirali in nadgrajevali, pri tem pa že uporabili pridobljeno znanje pri splošnih predmetih. Gre za inovacijski projekt, katerega cilj je večjezičnost kot dodana vrednost dvojezičnosti. Dijaki so bili zelo aktivni, saj se je pouk izvajal predvsem z uporabo sodobnih oblik in metod.

Comments are closed.