Učenje učenja

Dijaki so v delavnicah razmišljali o svojem načinu učenja in svojih dosežkih v šoli ter ciljih, o tem, kakšen je uspešen in kakšen je neuspešen dijak ter o organizaciji svojega časa, ki ga namenijo za učenje in prosti čas.

Comments are closed.