Tekmovanje E-svet

Skrb za učinkovito rabo energije je pomembna že nekaj časa. Tudi naši dijaki se zavedajo, kako pomembno je, da poznamo sistem rabe energije, še pomembneje pa je, da energije ne porabljamo po nepotrebnem.

Danes so se dijaki preizkusili, kako dobri so v proizvodnji električne energije iz različnih virov. Virtualno so upravljali z jedrsko, plinsko, vetrno, sončno, hidro- in termoelektrarno. Rezultat na lestvici jim je pokazal, kako dobri so bili pri delu.

Dijaki so povedali, da je bilo tekmovanje zanimivo, predvsem pa poučno, saj se sedaj še bolj zavedajo, kako fosilna goriva onesnažujejo naše ozračje. Zato je rast porabe energije iz obnovljivih virov nujno potrebna, če želimo ohraniti ozračje čisto še dolgo časa.

Aktiv strojništva

Comments are closed.