Srečanje z delodajalci 2018

V četrtek, dne 1. 2. 2018, smo na šolo povabili predstavnike in mentorje iz vrst delodajalcev, pri katerih naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom. Na povabilo se jih je odzvalo veliko in to potrjuje, da delodajalci vedno bolj prepoznavajo vlogo šole pri sooblikovanju njihovega kadrovskega potenciala. Srečanja so se udeležili tudi učitelji strokovno teoretičnih predmetov.

Po uvodnem pozdravu ge. ravnateljice in seznanitvi z novostmi v poklicnem in strokovnem izobraževanju, je organizatorka praktičnega usposabljanja delodajalce seznanila s splošnimi informacijami o izvajanju praktičnega usposabljanja.

Nato je sledila predstavitev opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+. Dijaki in učitelji, udeleženci mobilnosti Erasmus+, so delodajalcem predstavili sodelovanje v dvoletnem projektu “Knowledge for all”. Navzoče so seznanili s tri-tedenskim praktičnim usposabljanjem v različnih podjetjih v Milanu in Budimpešti, z delom in izkušnjami, ki so jih tam pridobili. Ogledali so si tudi video izdelek strojnih tehnikov, ki so ga izdelali na praksi za podjetje Nuzoo Robotics, ter predstavitveni video Milano, ki je prejel nagrado za najboljši video v okviru praznovanja 30 obletnice programa Eramus+.

Predstavili smo tudi dva primera dobre prakse dijakov. Naš bivši dijak, strojni tehnik in bodoča gastronomka hotelirka, sta predstavila maturitetno zaključno nalogo in opravljanje praktičnega usposabljanja v Termah Lendava, v hotelu Lipa.

Srečanje smo zaključili ob prigrizku, ki so ga pripravili naši gastronomi, ob katerem smo izmenjevali mnenja in izkušnje.

Priloga: Predstavitev projekta (PowerPoint 11 MB).

 

Comments are closed.