Srečanje v podjetju Lek d. d. Lendava

V ponedeljek, 5. 12. 2022, smo se mentorji maturitetnih in raziskovalnih naloge z dijaki udeležili sestanka v podjetju Lek d. d. Lendava. Na sestanku so bili prisotni zunanji mentorji Bojan Kulčar in Enikő Éva Gaál ter ostali predstavniki podjetja: Robert Mencigar in Boštjan Gabor. Izvedli smo sledeče zadeve:

  • Določili smo naslov raziskovalne naloge dijakinje Hanne Laj, ki se glasi “Razvoj metode mIR/nIR za analize aktivne farmacevtske učinkovine in primerjava rezultatov analiz z rezultati klasičnih analitskih metod”.
  • Določili smo naslov maturitetnih naloge dijakinj Anemari Zadravec in Zoje Kopinya: “Študija možnosti obarjanja odpadnega procesnega toka v uporaben produkt”.
  • Ogledali smo si podjetje in delovna mesta, kjer bodo dijakinje izvajale praktični del naloge.
  • Določili smo časovnico za izvedbo praktičnega dela naloge v podjetju.

Comments are closed.