Šola, motivacija in zapiski

V tej delavnici so se dijakinje in dijak 2. b-razreda najprej pogovarjali o motivaciji za učenje, nato so vsak na svoj delovni list narisali avtomobil, v katerega so zapisali, kje se vidijo čez nekaj let. Vsak dijak je predstavil videnje svoje prihodnosti v stroki. V delavnici so se nato dijaki posvetili zapiskom. Predvsem, kako jih sestaviti, katere elemente morajo vsebovati dobri zapiski in zakaj so za učenje izjemno pomembni. Vneto debato so zaključili z osebnimi mnenji o tem, kaj bi pri svojem dosedanjem načinu učenja izboljšali. Njihovim idejam je nasmejano, vendar pozorno prisluhnila pedagoginja Alenka Lovrenčec.

Comments are closed.