Eksperimenti

Dijaki 2. a so v četrtek, 6. oktobra, imeli dan dejavnosti na temo eksperiment. Pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija in fizika) ter psihologiji so izvajali razne eksperimente.

PSIHOLOGIJA

Pri psihologiji so dijaki izvedli eksperiment z limoninim sokom. Teorija predpostavlja, da če si na jezik kanemo nekaj kapljic limoninega soka, nam lahko količina sline, ki jo naše telo pri tem tvori, pove nekaj o naši osebnosti, in sicer da introvertni ljudje izločajo več sline v primerjavi z ekstravertnimi. Zaradi tega so že prejšnji teden pri pouku psihologije kot uvod v to delavnico rešili vprašalnik o intro- in ekstravertnosti. Profesorica je vprašalnike pregledala in na podlagi dobljenih rezultatov dijake razvrstila bodisi v skupino introvertov bodisi v skupino ekstravertov. Danes pa so izvedli poskus z limoninim sokom. Zanimalo jih je, ali bodo lahko potrdili hipotezo, da introvertne osebe izločajo več sline v primerjavi z ekstravertnimi. Za poskus so potrebovali vato, limonin sok in tehtnico. Dijaki so najprej stehtali vato, nato so si pod jezik dali nekaj kapljic limoninega soka, ki ga niso smeli pogoltniti, in na koncu so si dali v usta vato, da se je napila sline. To vato so nato stehtali in odšteli težo čiste vate. Dobljene rezultate so zapisali v tabelo in jih interpretirali. Dijaki so ugotovili, da hipotezo lahko potrdijo.

PROGRAMIRANJE

Dijaki 2. d so se učili programirati mikrokrmilnik Arduino (krmilili razne naprave in stroje) ter izdelali prototip CNC-stroja, svetlobne efekte in priklopili ultrazvočni senzor.

Comments are closed.