Šola kot beseda v svetu frazemov in slovarjev

V petek, 8. 9. 2017, je 7 gimnazijcev 4. letnika ponovilo, utrdilo in nadgradilo svoje znanje o frazemih. Ker se letos kot šola ukvarjamo s temo Šola nekoč in danes, sva se profesorici Hermina László in Gabriela Zver pogovarjali z dijaki o tem, kakšna učna sredstva so dijaki nekoč uporabljali pri pouku. Ugotovili so, da so današnje tablice zelo podobne starim, s pomembno razliko: nekoč je spomin igral ključno vlogo, prav tako osredotočenost in zbranost. Spregovorili sva tudi o negativnem vplivu pretirane rabe telefonov in računalnikov na razvoj možganov pri otrocih in mladostnikih, čeprav je namen sodobnih medijev tudi pozitiven: olajšati komunikacijo in se povezati s svetom.

Ponovili smo znanje o frazemih in o slovarjih, s pomočjo katerih si lahko razložimo manj znane ali neznane primere frazemov. Nekaj časa smo namenili obisku šolske knjižnice, kjer so morali dijaki poiskati slovarje, ki so jih potrebovali pri iskanju razlage frazemov. Sledilo je delo s SSKJ v slovenščini in madžarščini. Dijaki so morali poiskati frazeme v obeh jezikih, ki se nanašajo na: šolo, učenje in poučevanje.

Zapisala: mag. Gabriela Zver

Comments are closed.