Az iskola, a tanítás és tanulás fogalma az állandósult szókapcsolatokban

2017. szeptember 8-án hét negyedikes gimnazista az Iskola egykor és ma c. tevékenység keretében László Hermina és Zver Gabriela tanárnők irányításával megismételte, illetve elmélyítette ismereteit az állandósult szókapcsolatokról, valamint a szótárhasználatról. Az egykori taneszközökre és tanulásra, tanításra vonatkozó bevezető beszélgetést követően a diákok a Magyar szólástárban és a Szlovén értelmező kéziszótárban megkeresték az iskolával, a tanítással és tanulással kapcsolatos állandósult szókapcsolatokat, valamint azok magyarázatát. Ezt követően áttekintettük a magyar és a szlovén frazémákat, rámutattunk a különbségekre és a hasonlóságokra. Tudatosítottuk azt is, hogy az állandósult szókapcsolatokat nem fordíthatjuk szó szerint, ezért a környezet- és az idegen nyelvek tanulásakor ezek elsajátítására külön oda kell figyelni.

Hermina László

Comments are closed.