Sodelovanje s podjetjem Lek Lendava

Dvojezična srednja šola Lendava že vrsto let uspešno sodeluje s podjetjem Lek Lendava. V podjetju naši dijaki opravljajo praktično usposabljanje, dijaki programa Kemijski tehnik pa opravljajo del laboratorijskih vaj v njihovem mikrobiološkem laboratoriju. Pomagajo nam pri nakupu laboratorijskih pripomočkov in aparatur.

Dne 2. 9. 2022 smo se učitelji strokovnih predmetov v programih Kemijski in Strojni tehnik odzvali vabilu ter preživeli delovni dan v podjetju Lek. Ogledali smo si celoten proces proizvodnje kalijevega klavulanata v enoti Antiinfektivi, pakirne linije ter pakiranje izdelkov v proizvodnji Trdnih izdelkov. Po ogledih smo se sestali z vodstvom in mentorji iz podjetja, kjer smo se zmenili za še tesnejše sodelovanje. Sodelovanje bomo krepili s povezovanjem učiteljev z mentorji, usposabljanjem dijakov za podjetju specifične procese, nagrajevanjem in štipendiranjem perspektivnih dijakov. Dijakom bo omogočeno opravljanje praktičnega pouka ter maturitetnih, zaključnih in raziskovalnih nalog v podjetju.

V sodelovanju s strokovnjaki iz podjetja pripravljamo vsebine iz farmacije, ki bodo vključene v odprti del kurikula in bodo namenjene usposabljanju dijakov programa Kemijski tehnik za delo v farmacevtski industriji.

V podjetju Lek Lendava bodo v naslednjih nekaj letih potrebovali večje število delavcev iz področja kemije, strojništva in mehatronike, zato si želijo, da bi njihov bodoči kader bil ustrezno usposobljen ter iz lokalnega okolja.

Zapisala: Marija Polanec

Comments are closed.