Skupne govorilne ure – 21. 5. 2018

Spoštovani starši!

Vljudno Vas vabimo na zadnje skupne govorilne ure v tem šolskem letu, ki bodo v ponedeljek, 21. 5. 2018, ob 16.30 v prostorih Dvojezične srednje šole Lendava.

Dnevni red:

  1. Skupni del z razredniki  ob 16.30
    1. Informacije s sestanka Sveta staršev
    2. Pobude in predlogi staršev
  2. Predavanje za starše: Tanka črta odgovornosti – Jani Prgić (17.00 – 18.15), v AP
  3. Individualni pogovori z učitelji

 

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl

UČITELJ/-ICA UČILNICA
Antolin Tibaut Helena – 1. B/C fizika (FIZ) – 1. nadstropje
Bačič Lučka kabinet organizatorke PUD – pritličje
Bernad Daniel laboratorij (LAB) – 1. nadstropje
Baumgartner Mihela kabinet v delavnicah – pritličje
Bukovec Miran – 1. D strojni tehnik (ST) – pritličje
Dancs Anna zbornica – 1. nadstropje
Feher Alfred informatika (INF) – pritličje
Ficko Mojca kabinet za angleški jezik – 1. nadstropje
Ftičar Attila – 4. G kabinet RPT – 1. nadstropje
Ferenc Katarina – 2. B/C ekonomski tehnik 1 (ET1) – pritličje
Gaál Mária madžarski jezik 1 (MAD1) – 2. nadstropje
Gergar Zorka kabinet za nemščino – 1. nadstropje
Halász Renata – 2.A angleški jezik 1 (ANG1) – 1. nadstropje
Hanc Krapec Lijana kabinet za slovenski jezik – 2. nadstropje
Horvat Aleksandra multimedija (MUL) – 2. nadstropje
Horvat Laura kabinet za multimedijo – 2. nadstropje
Horváth Attila   slovenski jezik 1 (SLO1) – 2. nadstropje
Mag. Horváth Bernadetta kabinet za družboslovje – 2. nadstropje
Horvatič Velimir  – 2.F geografija (GEO) – 2. nadstropje
Hozjan Simona nemščina (NEM) – 1. nadstropje
Kardoš Štefan  kabinet za FIZ – 1. nadstropje
Kovač Ildikó 1. A biologija (BIO)  – 1. nadstropje
Kolarič Silvija tajništvo šolske maturitetne komisije – 1. nadstropje (administrativni del)
Kuhar Nives ekonomski tehnik 2 (ET2) – pritličje
Laj Brigita kabinet za ekonomske tehnike – pritličje
László Hermina kabinet za madžarščino – 2. nadstropje
Lazar Melita zbornica – 1. nadstropje
Lovrenčec Alenka pisarna šolske svetovalne službe – 1. nadstropje
Molnar Dario merilnica (MER) – pritličje (delavnice)
Nađ Mirjana kabinet športne vzgoje – telovadnica
Pavošević Žoldoš Natalija kabinet za kemijo  – 1. nadstropje
Mag. Prendl  Nataša pisarna šol. razvojnega tima (ŠRT) – 1. nadstropje
Polanec Marija – 3.C kemija (KEM) – 1. nadstropje
Režonja Slavko – 3. D računalniško podprte tehnologije (RPT) – pritličje
Sabo Sandra matematika 1 (MAT1) – pritličje
Sabo Sibila – 2. E sociologija (SOC) – 2. nadstropje
Sobočan Blaž – 2. D likovna vzgoja (LIK) – 1. nadstropje
Šamu Simona – 3. A matematika 2 (MAT2) – pritličje
Šamu Sonja kabinet za biologijo – 1. nadstropje
Šantak Borut – 1. F zgodovina (ZGO) – 1. nadstropje
Šašić Göntér Vesna učilnica za multimedijo (MUL) – 2. nadstropje
Tomšič Tibor pisarna namestnika ravnateljice – 1. nadstropje
Tóth Elizabeta – 3. B madžarski jezik 2 (MAD2) – 2. nadstropje
Vida Sandra – 1. E angleški jezik 2 (ANG2) – 1. nadstropje
Mag. Gabriela Zver slovenski jezik 2 (SLO2) – 2. nadstropje

Odsotni: Ana Gnezda, Silvija Vučak Virant

Comments are closed.