Rezultati zaključnega izpita in poklicne mature 2023

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2023 na DSŠ Lendava v celoti opravljalo 45 dijakov, in sicer iz šestih vzgojno-izobraževalnih programov. Uspešnih je bilo 42 dijakov, kar znaša 93,3 %. Rezultati po programih:

  • Ekonomski tehnik: poklicno maturo je opravljalo 5 dijakov; vsi so bili uspešni.
  • Strojni tehnik: poklicno maturo je opravljalo 21 dijakov; uspešnih je bilo 20 dijakov.
  • Kemijski tehnik: poklicno maturo je opravljalo 12 dijakov; vsi so bili uspešni. Zoja Kopinya je z 22 točkami zlata maturantka.
  • Ekonomski tehnik PTI: poklicno maturo sta opravljala 2 dijaka; oba sta bila uspešna.
  • Strojni tehnik PTI: poklicno maturo so opravljali 3 dijaki; uspešna sta bila 2 dijaka.
  • Tehnik mehatronike – PTI: poklicno maturo sta opravljala 2 dijaka; eden je bil uspešen.

Tuji jezik je na spomladanskem roku letošnje poklicne mature opravljalo 29 dijakov, in sicer 23 iz angleščine in 6 iz nemščine. Certifikat je prejelo 28 dijakov, in sicer 22 iz angleščine in 6 iz nemščine.

Zaključni izpit je v spomladanskem roku 2023 v celoti opravljalo 13 kandidatov v treh izobraževalnih programih. Vseh 13 kandidatov je zaključni izpit uspešno opravilo, to je 100 % in sicer po programih:

  • 3 dijaki v programu Avtoserviser,
  • 1 dijakinja v programu Trgovec,
  • 9 dijakov v programu Mehatronik operater.

Čestitamo vsem dijakom za dosežene rezultate, tistim, ki svojih obveznosti še niso opravili, pa želimo veliko uspeha na jesenskem izpitnem roku!

Comments are closed.