Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2019

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2019 opravljalo 33 dijakov, in sicer iz petih vzgojno-izobraževalnih programov: Ekonomski tehnik, Strojni tehnik (SSI in PTI), Kemijski tehnik in Tehnik mehatronike. Uspešni so bili vsi kandidati, uspešnost je torej 100 %. Rezultati po programih so bili naslednji:

  • Ekonomski tehnik SSI: poklicno maturo je opravljalo 9 dijakov. Vsi so bili uspešni. Uspešnost je torej znašala 100 %.
  • Kemijski tehnik SSI: poklicno maturo je opravljalo 11 dijakov. Poklicno maturo so vsi opravili. Uspešnost je torej znašala 100 %.
  • Strojni tehnik PTI: poklicno maturo je opravljal 1 dijak in je bil uspešen. Uspešnost je torej znašala 100 %.
  • Strojni tehnik SSI: poklicno maturo je opravljalo 10 dijakov. Vsi so bili uspešni. Uspešnost je torej znašala 100 %.
  • Tehnik mehatronike PTI: poklicno maturo sta opravljala 2 dijaka in sta bila oba uspešna. Uspešnost je torej znašala 100 %.

Comments are closed.