Razpis 25. Državnega tekmovanja kemijskih tehnikov in srečanja mladih kemikov

Obveščamo vas, da bo 25. Državno tekmovanje in srečanje mladih kemikov potekalo 31. marca 2022, na Dvojezični srednji šoli v Lendavi. Organizatorica prireditve je Dvojezična srednja šola Lendava pod pokroviteljstvom CPI. Rok za prijavo je 1. 3. 2022.

Razpis je objavljen na spletni strani šole, v elektronski obliki se posreduje vsem srednjim šolam in Centru za poklicno izobraževanje.

V nadaljevanju razpisa je podana vsebina državnega tekmovanja in program srečanja. Dogodek se bo pričel ob 8.30 uri in bo zaključen najkasneje do 17.00 ure.

Prijavo na tekmovanje in srečanje šole udeleženke posredujejo organizatorju najkasneje do torka, 1. marca 2022, v elektronski obliki na pripravljenih obrazcih koordinatorju tekmovanja: oziroma preko navadne pošte na naslov: Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava, v obeh primerih z naslovom e-sporočila oziroma s pripisom Kemijada 2022.

VSEBINA IN RAZPISNI POGOJI

1. TEKMOVANJA KEMIJSKIH TEHNIKOV

Tekmovanje bo potekalo v zvezi z naslednjimi vsebinamiin pod naslednjimi pogoji:

 • Vsaka srednja šola, ki izvaja SSI-program Kemijski tehnik, lahko prijavi do tri tekmovalce, ki so vpisani na omenjeni program (izbor tekmovalcev za udeležbo na državnem tekmovanju je predviden na osnovi šolskega tekmovanja).
 • Tekmovalne naloge bodo od tekmovalcev zahtevale znanja eksperimentalnega praktičnega dela s področja laboratorijske in analizne tehnike, zapis poročila po navodilih, znanje kemijskega računstva ter določena strokovno-teoretična znanja iz modulov omenjenih v naslednji točki.
 • Naloge bodo pripravljene v skladu z vsebinami modulov: LAT (Laboratorijska in analizna tehnika), KER (Kemijsko računstvo) in SAK (Splošna in anorganska kemija).
 • Za izvedbo tekmovalnih nalog so predvidene 4 polne ure (240 minut).
 • Dijaki, udeleženci tekmovalnega dela, morajo imeti s seboj pripomočke za osnovno osebno zaščito pri delu v laboratoriju (zaščitna halja, zaščitna očala), nastavek za pipetiranje in osebni kalkulator.

2. SREČANJA MLADIH KEMIKOV

V kolikor bodo razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 dopuščale, bo srečanje mladih kemikov organizirano vzporedno s tekmovanjem.

Potekalo bo z naslednjimi vsebinami in pod naslednjimi pogoji:

 • Srečanje mladih kemikov bo organizirano kot družaben, strokoven, športni in kulturni dogodek.
 • Na srečanju bo poskrbljeno za medsebojno druženje dijakov v obliki družabnih iger.
 • Na srečanju bodo za dijake pripravljene tudi vsebine iz strokovnega kemijskega področja.
 • Zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov državnega tekmovanja kemijskih tehnikov je predvidena 31. 3. 2022 v popoldanskih urah.
 • Število udeležencev srečanja mladih kemikov bo prilagojeno takratnim razmeram v zvezi z epidemijo COVID-19. O prilagoditvah bodo sodelujoče šole obveščene naknadno.

3. ZAKLJUČNE PRIREDITVE

Zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov državnega tekmovanja kemijskih tehnikov je predvidena med 15.30 in 16.30 v športni dvorani Dvojezične srednje šole Lendava.

DODATNA NAVODILA

 • Za izvedbo tekmovanja naprošamo, da vsaka srednja šola, ki izvaja SSI-program Kemijski tehnik, predvidi vsaj dva učitelja kemije, ki bosta na tekmovanju sodelovala kot ocenjevalca.
 • Za vse udeležence srečanja bo organizirano kosilo.
 • Za malico dijakov poskrbijo matične šole.
 • Kotizacija za tekmovanje je 10 evrov na tekmovalca.
 • Podrobnejša navodila s programom prireditve ter prijavni obrazec bodo objavljena na naši spletni strani do 15. 2. 2022 ter posredovana vsem kemijskim srednjim šolam.

SODELUJOČE ŠOLE

 • Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto;
 • Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana;
 • Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Pot na Lavo 22, 3000 Celje;
 • Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše;
 • Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska 2E, 9220 Lendava.

Lendava, 30. novembra 2021
Ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl

Comments are closed.