Mreža zdravega načina življenja srednjih šol

 

health-youth-logo

Tako v Sloveniji kot na Madžarskem je znano, da se prihodnja generacija, torej sedanji srednješolci premalo giba, se nepravilno prehranjuje, mnogo jih je psihično labilnih. Osrednji namen našega projekta je spremeniti to stanje oziroma spremeniti odnos mlade generacije do zdravega načina življenja, ter uresničiti in razširiti čim bolj učinkovito zdravstveno ozaveščeno šolsko ozračje. Glavni cilj projekta je spodbujanje zdravega načina življenja pri srednješolcih, ki vključuje naslednje aktivnosti

 

Predstavitev projekta

 

V projektu, ki poteka od 25.8.2011 do 24.8.2013 sodelujejo štiri šole iz Slovenije in Madžarske

  • Srednja strokovna šola in dijaški dom Béla III. / III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kot nosilec projekta oziroma vodilni partner (www.bela-szgotth.sulinet.hu)

in projektne partnerske šole:

  • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci / Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola (www.s-ssgtr.ms.edus.si)
  • Dvojezična srednja šola Lendava / Kétnyelvű Középiskola, Lendva (www.dssl.si)
  • Gimnazija, srednja šola za gostinstvo in turizem Tinódi Sebestyén / Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (www.stg.sarvar.hu)

Izhodišče projekta: Tako v Sloveniji kot na Madžarskem je znano, da se prihodnja generacija, torej sedanji srednješolci premalo giba, se nepravilno prehranjuje, mnogo jih je psihično labilnih. Osrednji namen našega projekta je spremeniti to stanje oziroma spremeniti odnos mlade generacije do zdravega načina življenja, ter uresničiti in razširiti čim bolj učinkovito zdravstveno ozaveščeno šolsko ozračje.

Čezmejni cilji in dejavniki projekta: Glavni cilj je spodbujanje zdravega načina življenja pri srednješolcih, ki vključuje naslednje aktivnosti:

  • Spoznavanje priprave zdrave prehrane ter pridobivanje strokovnih izkušenj v obeh državah
  • Osvajanje novih kuharsko-tehnoloških postopkov, izoblikovanje aktivnega in zdravega življenja pri učencih
  • Spoznavanje načinov priprave zdrave hrane, bogatenje z znanjem tradicionalnih pogrinjkov in postrežbe, krepitev zdravstveno ozaveščenega mišljenja, izmenjava posebnega znanja z namenom, da bi se udeleženci programov intelektualno razvijali in emocionalno okrepili
  • Uporaba IKT: zbiranje podatkov preko interneta, priprava predstavitev, online dejavnosti (tekmovanje po internetu, forum, e-mail), zagotovitev interaktivnih, na prakso orientiranih programov in delavnice za dijake in profesorje.

Dodatna vrednost unijske finančne podpore: Prepoznanje podobnosti in razlik dveh držav v zvezi z zdravim načinom življenja, spoznavanje gastronomske kulture drug drugega, premostitev jezikovnih težav in komunikacijskih ovir. Permanentni stiki srednjih šol v Sloveniji in na Madžarskem, okrepitev zavesti Evropejcev v okviru projekta Mreža zdravstveno ozaveščenih srednjih šol in tega, da smo vsi enako državljani skupne Evrope- brez meja, vse to, pa se ne bi moglo uresničiti brez finančne podpore Evropske unije.

Kakovost partnerstva: Do ideje in projekta ne bi prišlo, če partnerji ne bi bili dovolj motivirani. Že od vsega začetka je zaznati pozitiven odnos med partnerji mednarodne ekipe, vsak od partnerjev aktivno sodeluje v projektu ter s koristnimi idejami prispeva k delu. Sodelovanje in predlogi se med seboj povezujejo ter krepijo dejavnosti drugega, tako da sprejmemo odgovornost, da bomo uspešni na razpisu. Partnerji so izbrani zavestno, saj sta poleg Dvojezične srednje šole v Lendavi in šole v Monoštru, ki opravlja tudi pouk narodnostnega slovenskega jezika, šoli v Radencih ter v Sárváru tisti, ki zagotavljata pestre stike ter krepita odnose med dvema državama.

Outputi: Dve konferenci (300 oseb), obveščenost javnosti in medijev ( 50-krat), deset študijskih potovanj, tri tematske poletne prakse z izmenjavo dijakov, deset dni programa spoznavanja zdravega načina življenja, tekmovanje v gastronomskem znanju, dva tabora zdravega načina življenja kot tudi izdaje, ki bodo namenjene razširjanju zdravstvenega ozaveščanja ter telesno in duševno krepile ciljne skupine.

Rezultati: Okrepitev kompetenc pri načinu življenja, izvajani in uspešni programi, zadovoljni udeleženci, pravočasna, kvalitetna priprava produktov. S teoretičnim in praktičnim znanjem podkovana mladina, trajnostno partnerstvo, dijaki in profesorji z boljšim komunikacijskim in informacijskim znanjem. Določili bomo kriterije za Mrežo zdravega načina življenja, pogoje za članstvo v prihodnjem obdobju (npr. obdelajo svoj program na področju zdravstvene vzgoje, vzdržujejo medsebojne strokovne in prijateljske stike).

Glavni elementi (os programa): Dejavnosti smo razdelili na delovne enote: vse so tesno povezane z glavno temo in sicer z zdravim načinom življenja, najpomembnejša spoznanja iz delnih področij so namenjena širitvi v javnosti in tudi v praksi posredovati vsa spoznanja za srednješolce.

Delovni enoti Naziv Geslo
I. Upravljanje in koordinacija Delajmo skupaj (slovensko-madžarska delovna ekipa)!
II. Zdrava prehrana “na stopnji srednješolcev” Jesti dobro in zdravo
III. Programi zdravega načina življenja – izobraževanje, tabori, treningi Bodimo dober zgled
IV. Študijska potovanja in tematski zdravstveni tedni Lepa duša v zdravem telesu
V. Poročanje in PR Tudi to se je treba učiti (V Sloveniji in na Madžarskem)!

Strokovni sodelavki: Lučka Bačič in Katarina Ferenc.

A Healthy Youth projekt a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg / Healthy Youth Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Madžarska 2007–2013.
Címe/ ime: Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata / Mreža zdravega načina življenja srednjih šol;

Száma/ številka: SI-HU-2-2-019 (SPIS št.: 4300-620/2010.)

 

Povezave:

 

Comments are closed.