A Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata

 

health-youth-logo

A projekt speciális határon átnyúló tényezői: Az egészséges ételek készítésének kölcsönös megismerése, szakmai tapasztalatok gyűjtése mindkét országban. Új konyhatechnológiai eljárások elsajátítása, aktív-egészséges életvitel igényének kialakítása a tanulóknál. Egészséges ételek készítésének módjaival való gazdagodás, az egészségtudatos gondolkozás erősítése, tudásátadás a résztvevők szellemi gyarapodása és érzelmi stabilitása érdekében. Ezen kívül elvárás még az IKT használat: internetes adatgyűjtés, prezentációkészítés és online tevékenységek (internetes verseny, fórum, e-mail) és az interaktív, gyakorlatorientált, tevékenykedtető programok biztosítása a diákok és tanáraik részére.

 

A projekt bemutatása

 

A projektben, amely 2011.8.25. – 2013.8.24. tartnégy iskola vesz részt:

  • Srednja strokovna šola in dijaški dom Béla III. / III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium a vezető partner (www.bela-szgotth.sulinet.hu)

és partner iskolák:

  • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci / Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola (www.s-ssgtr.ms.edus.si)
  • Dvojezična srednja šola Lendava / Kétnyelvű Középiskola, Lendva (www.dssl.si)
  • Gimnazija, srednja šola za gostinstvo in turizem Tinódi Sebestyén / Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (www.stg.sarvar.hu).

A projekt speciális határon átnyúló tényezői: Az egészséges ételek készítésének kölcsönös megismerése, szakmai tapasztalatok gyűjtése mindkét országban. Új konyhatechnológiai eljárások elsajátítása, aktív-egészséges életvitel igényének kialakítása a tanulóknál. Egészséges ételek készítésének módjaival való gazdagodás, az egészségtudatos gondolkozás erősítése, tudásátadás a résztvevők szellemi gyarapodása és érzelmi stabilitása érdekében. Ezen kívül elvárás még az IKT használat: internetes adatgyűjtés, prezentációkészítés és online tevékenységek (internetes verseny, fórum, e-mail) és az interaktív, gyakorlatorientált, tevékenykedtető programok biztosítása a diákok és tanáraik részére.

Az uniós támogatás hozzáadott értéke: Az egészséges életmód tárgykörében a két nemzet közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, egymás étkezési kultúrájának megismerése, nyelvi akadályok – kommunikációs gátak áthidalása, a szlovéniai és magyarországi középiskolák folyamatos kapcsolattartása, a határnélküli egységes Európába való tartozás tudatának erősödése a Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata által e támogatás nélkül nem valósulna meg.

A partnerség minősége: Ez a projekt már az ötlet szintjén sem jöhetett volna létre, ha a partnerek kevésbé motiváltak. Az első megkereséstől kezdve nagyszerű ötletek és egymás támogatása jellemezte a kidolgozással foglalkozó nemzetközi csapatot. Mindenki azért dolgozott, hogy egymást erősítő tevékenységeket ajánljon, illetve a felelősségteljes megvalósítását felvállalja, amennyiben nyer a pályázat. A partner iskolák kiválasztása tudatosan történt meg: a lendvai kétnyelvű intézmény és a szentgotthárdi szlovén nemzetiségi oktatást felvállaló iskola mellett a radenci főként szlovén iskola és a sárvári magyar intézmény együttesen biztosítja a változatos és valóban a két ország kapcsolatát megerősítő fejlesztést.

Outputok – kimenetek: Két konferencia (300 résztvevő), 50 média megjelenés, interaktív honlap, 10 tanulmányút, három hagyományos-egészséges ételkészítési cseregyakorlat, 10 E-életmód nap, három képzési program, gasztronómiai versenysorozat, két életmód tábor valamint kiadványok népszerűsítik az egészségtudatos magatartást és erősítik meg a célcsoportot testileg-lelkileg.

Eredmények – életviteli kompetenciák fejlesztése: Megvalósított, sikeres rendezvények; elégedett résztvevők és a produktumok határidőre történő, minőségi kivitelezése.
Ismereteikben és gyakorlati tudásukban gyarapodó ifjúság, fenntartható partnerség, jobb kommunikációs és információs technikákkal rendelkező diákok, tanárok.
Rögzítésre kerülnek a Középiskolák Egészséges Életmód Hálózatának kritériumai, a csatlakozási feltételek ismérvei (pl. átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat; egymással szakmai és közösségi kapcsolatokat tartanak fenn).

Központi elemek (vezérfonal): A tevékenységeket munkacsomagokra bontottuk és mindegyik szorosan kapcsolódik az egészséges életmód központi témájához, annak részterületeit népszerűsíti és gyakorlatorientáltan közvetíti a fontos tapasztalatokat a középiskolások számára.

Munka-csomagok Megnevezés Mottó
I. Irányítás és Koordináció Csináljuk együtt (szlovén-magyar projektcsapattal)!
II. Egészséges ételek „középiskolás fokon” Enni jót és jól
III. E-életmód programok – képzések, táborok, tréningek Mutassunk példát!
IV. Tanulmányutak és Tematikus Egészség-hetek Épülő test, szépülő lélek
V. Tájékoztatás és PR Ezt is tanulni kell (Szlovéniában és Magyarországon is)!

Szakmai munkatársak: Lučka Bačič és Katarina Ferenc.

A Healthy Youth projekt a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg / Healthy Youth Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Madžarska 2007–2013.
Címe/ ime: Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata / Mreža zdravega načina življenja srednjih šol;

Száma/ številka: SI-HU-2-2-019 (SPIS št.: 4300-620/2010.)

 

Povezave:

Comments are closed.