Projekt Talent LAB

Naša šola se je v novem šolskem letu vključila v projekt Talent LAB, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in katerega namen je povečanje zaposlitvenih potencialov v pomurski regiji. Cilj projekta je povečati predvsem zaposlitveni potencial mladih na območjih, kjer je podpora za zaposlovanje manj razvita. Ostali cilji so še povezovanje mladih z lokalnim poslovnim okoljem in testiranje praktičnega dela z mladimi na terenu ter spodbujanje in aktiviranje mladih za krepitev zmogljivosti.

V projekt so vključeni trije izobraževalni programi: Strojni tehnik, Kemijski tehnik in Ekonomski tehnik. V projektu profesorji in izbrana podjetja iz pomurske regije skupaj rešujejo podjetniške izzive in jih testirajo pri praktičnem delu v izbranem podjetju.

Sodelujeta dijaka Aljoša Berden in Blaž Horvat iz izobraževalnega programa Strojni tehnik, in sicer pod mentorstvom profesorja Slavka Režonje. Spopadla se bosta z izzivom v Splošnem ključavničarstvu Teodor Horvat, s. p.

V programu Kemijski tehnik sodelujeta dijakinji Anemari Jaklin Zadaravec in Zoja Kopinya pod mentorstvom profesoric Lucije Hajdinjak in Marije Polanec, in sicer v podjetju Lek, d. d.

Iz programa Ekonomski tehnik pa sodelujeta dijakinji Tamara Gabor in Kaja Tudjan. Pod mentorstvom profesorice Katarine Ferenc bosta reševali podjetniški izziv v podjetju Terme Lendava, d. o. o.

Comments are closed.