Poslovni bonton za zaposlene

18. 4. 2018 smo imeli na šoli predavanje o poslovnem bontonu za zaposlene, ki ga je izvedla Ksenija Benedetti, dolgoletna šefinja Protokola R Slovenije in odlična predavateljica. Ga. Benedetti, hvala za vaš prispevek k našemu delu, izpolnjevanju vzgojnih ciljev šole, predvsem pa za odlično pozitivno energijo, ki ste jo vnesli v ta naš delovni popoldan.

Comments are closed.