Poklicna matura 2023 – jesenski rok

PISNI IZPITI

Izpitni rok vizsgaidőpont Predmet – tantárgy
Sreda, 23. 8. 2023 Slovenščina – Szlovén nyelv és irodalom
Sreda, 23. 8. 2023 Madžarščina – Magyar nyelv és irodalom
Četrtek, 24. 8. 2023 Matematika – Matematika
Petek, 25. 8. 2023 Angleščina – Angol nyelv
Petek, 25. 8. 2023 Nemščina – Német nyelv
Sreda, 30. 8. 2023 Gospodarstvo – Gazdaság
Sreda, 30. 8. 2023 Strojništvo – Gépészet
Sreda, 30. 8. 2023 Kemija – Kémia
Sreda, 30. 8. 2023 Mehatronika – Mechatronika

Začetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri.
Sestanek z nadzornimi učitelji je ob 8.15 uri.
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. S seboj morajo imeti identifikacijski dokument.

USTNI IZPITI

Datum in čas izpita – vizsgaidőpont Predmet – tantárgy
Ponedeljek, 28. 8. 2023, ob 7.30 uri Izdelek oz. storitev in zagovor (ST, ST PTI, TEH MEH-PTI ) -Termék, ill. szolgáltatás és megvédése
Ponedeljek, 28. 8. 2023, ob 7.30 uri Izdelek oz. storitev in zagovor (KT) -Termék, ill. szolgáltatás és megvédése
Ponedeljek, 28. 8. 2023, ob 7.30 uri Izdelek oz. storitev in zagovor (ET) -Termék, ill. szolgáltatás és megvédése
Torek, 29. 8. 2023, ob 8.00 uri Slovenščina – Szlovén nyelv és irodalom
Torek, 29. 8. 2023, ob 8.00 uri Madžarščina – Magyar nyelv és irodalom
Četrtek, 31. 8. 2023, ob 10.00 uri Gospodarstvo – Gazdaság
Četrtek, 31. 8. 2023, ob 10.00 uri Mehatronika – Mechatronika
Četrtek, 31. 8. 2023, ob 10.00 uri Strojništvo – Gépészet
Četrtek, 31. 8. 2023, ob 7.05 uri Kemija – Kémia
Petek, 1. 9. 2023, ob 13.00 uri Angleščina – Angol nyelv
Petek, 1. 9. 2023, ob 13.00 uri Matematika – Matematika
Petek, 1. 9. 2023, ob 13.00 uri Nemščina – Német nyelv

Comments are closed.