Poklicna matura 2022 – jesenski rok

PISNI IZPITI

Izpitni rok – vizsgaidőpont Predmet – tantárgy
Sreda, 24. 8. 2022 Slovenščina – Szlovén nyelv és irodalom
Sreda, 24. 8. 2022 Madžarščina – Magyar nyelv és irodalom
Četrtek, 25. 8. 2022 Matematika – Matematika
Petek, 26. 8. 2022 Angleščina – Angol nyelv
Sreda, 31. 8. 2022 Gospodarstvo – Gazdaság
Sreda, 31. 8. 2022 Strojništvo – Gépészet
Sreda, 31. 8. 2022 Mehatronika – Mechatronika

Začetek pisnih izpitov je ob 9.00 uri.
Sestanek z nadzornimi učitelji je ob 8.15 uri.
Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita.

USTNI IZPITI

Datum in čas izpita – vizsgaidőpont Predmet – tantárgy
Ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 8.00 uri Izdelek oz. storitev in zagovor (ST, ST-PTI) -Termék, ill. szolgáltatás és megvédése
Ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 8.00 uri Izdelek oz. storitev in zagovor (ET-PTI) -Termék, ill. szolgáltatás és megvédése
Torek, 30. 8. 2022, ob 8.00 uri Gospodarstvo – Gazdaság
Torek, 30. 8. 2022, ob 8.00 uri Strojništvo – Gépészet
Torek, 30. 8. 2022, ob 8.00 uri Mehatronika- Mechatronika
Četrtek, 1. 9. 2022, ob 12.00 uri Slovenščina – Szlovén nyelv és irodalom
Četrtek, 1. 9. 2022, ob 12.00 uri Madžarščina – Magyar nyelv és irodalom
Petek, 2. 9. 2022, ob 13.00 uri Matematika – Matematika
Petek, 2. 9. 2022, ob 13.00 uri Angleščina – Angol nyelv

Comments are closed.