Okrogla miza o izobraževanju in zaposlovanju mladih Romov

Dijaška skupnost Dvojezične srednje šole Lendava je v sodelovanju z Zvezo Preporod 8. aprila 2022 v prostorih Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota priredila okroglo mizo o izobraževanju in zaposlovanju mladih Romov. Namen okrogle mize je bil opozoriti, kako pomembno je izobraževanje mladih Romov po zaključeni osnovni šoli ter njihovo zaposlovanje po zaključenem srednješolskem izobraževanju oz. študiju ter predstavitev izzivov, s katerimi se v tem procesu soočajo. V sklopu okrogle mize so se predstavili tudi primeri dobrih praks.  Predstavile so se zgodbe romskih dijakov, študentov in že zaposlenih Romov. Po predstavitvi je potekal pogovor z direktorjem urada za narodnosti in predstavniki romske skupnosti.

Okrogla miza je bila sestavljena iz dveh sklopov. V prvem sklopu so sodelovali:

  • mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti
  • Darko Rudaš, predsednik Zveze Preporod in Foruma romskih svetnikov
  • Nataša Horvat, LU Lendava
  • Jožek Horvat Muc, predsednik Sveta romske skupnosti in Zveze Romov Slovenije

V drugem sklopu pa so sodelovali dijaki in že zaposleni Romi:

  • Sandi Horvat, Romski akademski klub 
  • Laura Kovač, LU Lendava 
  • Leonardo Horvat, dijak
  • Kristina Horvat, dijakinja

Okrogle mize se je kot gost udeležil tudi dr. Mitja Slavinec, državni sekretar MIZŠ.

Comments are closed.