Gradnja in opremljanje novih prostorov na DSŠ Lendava

Na DSŠ Lendava se zadnje čase spopadamo s prostorsko stisko, saj smo v zadnjih letih razširili ponudbo dvojezičnih srednješolskih programov in s tem povečali tudi vpis. Na našo šolo se vpisujejo dijaki tako iz dvojezičnega okolja kot tudi iz širšega slovenskega okolja celotnega Pomurja.

Na šoli ponujamo 19 različnih programov, ki pokrivajo potrebe lokalnega okolja. Trenutno obiskuje našo šolo 277 dijakov, ki se izobražujejo v 14 različnih programih. V tekočem šolskem letu smo začeli izvajati 2 nova programa: Frizer in Predšolska vzgoja. Naslednje šolsko leto bomo začeli tudi z izvajanjem dvoletnih programov NPI Pomočnik v biotehniki in oskrbi ter Pomočnik v tehnoloških procesih. Razen tega pa je ponovno zanimanje tudi za program Pečar-polagalec keramičnih oblog. V naslednjem šolskem letu bomo izvajali torej 17 različnih programov. Predvidevamo zvišanje števila dijakov za ok. 15. Predvsem pa nastaja veliko število majhnih skupin tako jezikovnih, kot pri strokovnih modulih, ki jim je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje, varno in spodbudno učno okolje.

Ker se že v tekočem šolskem letu spopadamo s prostorsko stisko smo se odločili za gradnjo novih prostorov za izvajanje pouka z zazidavo terase na drugem nadstropju šole. S tem bomo pridobili 3 dodatne učilnice in en kabinet ter čajno kuhinjo za učitelje.

Vrednost investicije je ok. 449.000 €. Del sredstev smo pridobili na razpisu sklada Bethlen Gabor na Madžarskem, to je ok. 135.000€. Pri pridobitvi teh sredstev nam je veliko podporo nudila soustanoviteljica šole, PMSNS. Ostala sredstva smo zaprosili MIZŠ.

Izdelani so bili že dokumenti DIIP (DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA) in idejna zasnova, ki jih je sprejel svet zavoda in tudi od MIZŠ smo prejeli že sklep o potrditvi DIIP-a in s tem odobritev investicije in sofinanciranja v višini ok. 313.000€.

Gradbena dela naj bi se izvedla v letu 2022, opremljanje prostorov pa v začetku naslednjega leta.

Comments are closed.