Od stiske do duševne motnje

je naslov preventivne delavnice za krepitev duševnega zdravja, ki jo je z našimi dijaki izvedla Andreja Pučko, strokovna delavka v društvu Ozara Slovenija. Ker je v današnjem času močno ogroženo duševno zdravje otrok in mladostnikov, so v delavnicah skupaj iskali poti za premagovanje čustvenih težav in ostalih psiholoških ovir, spregovorili so o razlikah med pozitivnim in negativnim stresom, poudarili doživljanje stresa zaradi šolanja, iskali mehanizme za njegovo premagovanje, odpravljali mite in predsodke o duševnih motnjah in ljudeh, ki jih le-te prizadenejo, prepoznavali samomorilne ogroženosti ter iskali načine pomoči iz nje. Posvetili so se tudi načinom za doseganje dobrega počutja in skrbi za lastno duševno zdravje ter identificirali varovalne in rizične dejavnike duševnega zdravja ter načine za krepitev lastne samopodobe.

Comments are closed.