Obisk dijakov in učiteljev iz Zalaegerszega

V četrtek, 19. oktobra 2023, smo na naši šoli sprejeli skupino dijakov in njihovih spremljevalnih učiteljev iz Gimnazije Ferenca Kölcseyja iz Zalaegerszega, da bi se skupaj spomnili revolucije in boja za svobodo leta 1956. Obiskovalce je najprej pozdravil pomočnik ravnateljice Tibor Tomšič, nato pa jim je učiteljica madžarščine Anna Dancs predstavila šolo in sam sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter jim podala nekaj informacij o življenju madžarske skupnosti v Sloveniji. Na koncu jim je učitelj praktičnega izobraževanja Janez Somi predstavil še potek dela v šolskih delavnicah.

Comments are closed.