Obisk dijakov in profesorjev iz Zalaegerszega

V petek, 18. marca 2022, so Dvojezično srednjo šolo Lendava obiskali dijaki in profesorji Tehniške šole SZC Széchenyi István iz Zalaegerszega.

Goste je pozdravil Tibor Tomšič, namestnik ravnateljice, Anna Dancs, učiteljica madžarščine, pa je predstavila šolo in vzgojno-izobraževalno delo, ki poteka v zavodu. Obiskali so tudi šolske delavnice, kjer jim je dobrodošlico izrekel Janez Somi, učitelj praktičnega pouka, ki jim je razložil zanimivosti poklicev. Attila Horváth, učitelj športne vzgoje, je gostom predstavil dejavnosti v športni dvorani naše šole. Gostje so po ogledu šolskega kompleksa svojo strokovno ekskurzijo nadaljevali z ogledom nekaterih znamenitosti mesta Lendava.

Comments are closed.