Kemijada 2022

Dne 31. 3. 2022 je na Dvojezični srednji šoli v Lendavi potekalo 25. državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanje mladih kemikov. Dogodek se je začel s slavnostnim sprejemom tekmovalcev in ocenjevalcev. Na tekmovanju je tekmovalo 14 tekmovalcev iz vseh slovenskih šol, ki izvajajo program Kemijski tehnik. Sodelujoče šole na tekmovanju so bile Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola, Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola, Šolski center Celje – Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše in Dvojezična srednja šola Lendava.

Tekmovalci so se pomerili v eksperimentalnem delu v laboratoriju. Naloga je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so tekmovalci standardizirali raztopino kalijevega manganata (VII), v drugem delu pa so določali masni delež železovih ionov v tableti Ferrum Lek.

Vzporedno s tekmovanjem je potekalo srečanje mladih kemikov, ki je zaradi okoliščin v zvezi z epidemijo potekalo na daljavo. Na srečanju so sodelovali vsi ostali kemiki iz omenjenih šol. V spletnem okolju zoom so se udeležili dveh strokovnih predavanj nato pa so tekmovali v aplikaciji Quizizz.

Priznanja smo podelili na zaključni prireditvi.

Zlato priznanje je osvojil tekmovalec Aljaž Polanič iz Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše.

Zapisala: Marija Polanec

Comments are closed.